Συνεδρίαση I (έκτακτος): 19 Σεπτεμβρίου 1949

Πρακτικά uoadl:54704 580 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση I (έκτακτος): 19 Σεπτεμβρίου 1949
Χρονική κάλυψη:
19490919
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Αιγύπτιοι φοιτητές, υποδοχή, έγκριση δαπάνης
Μ.Θ.Ε. 3ος όροφος, επισκευή γραφείων
Έρρ. Μανν, διαλέξεις
Υπουργείο Τ.Τ.Τ., Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών, μέλη
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.