Συνεδρίαση XΙI: 1 Ιουνίου 1949

Proceedings uoadl:54702 514 Read counter

Title:
Συνεδρίαση XΙI: 1 Ιουνίου 1949
Time Coverage:
19490601
Other subject categories:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Αρχαιρεσίες
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Keywords:
Παύλος Θεοδωρόπουλος
Φαίδων Τηλέμ. Μπάσμπας
Ηλίας Π. Μπούρας
Στυλ. Παπαδόπουλος
Πολιτική Οικονομία
Ιω. Παρασκευόπουλος, εντολή, ανανέωση
Εκκλησιαστικό Δίκαιο, έδρα, προκήρυξη
Πληρωτέες έδρες
Ελλιπώς ασκηθέντες φοιτητές
Εκπρόθεσμοι πρωτοετείς φοιτητές, εγγραφές
Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και Πάντειος, πτυχιούχοι, υπόμνημα
Νομικό Σπουδαστήριο, κεντρική θέρμανση, μετατροπή
Νομικό Σπουδαστήριο, δαπάνες, έγκριση
Αναπληρωματικές και έκτακτες πιστώσεις
Αλ. Λιτζερόπουλος, Κοσμήτορας 1949-1950, εκλογή
Μενέλαος Μπακατσούλας, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, εισηγητής ο Κ. Γαρδίκας
Γ. Πετρόπουλος, μετάβαση στη Γερμανία
Οδός Σίνα, αίθουσα, διαρρύθμιση
Πανεπιστημιακή Λέσχη, Μουσικό Τμήμα, Διευθυντής
Εισακτέοι φοιτητές 1949-1950, καθορισμός αριθμού
Εισακτέοι φοιτητές 1948-1949, αύξηση αριθμού
The digital material of the item is not available.