Συνεδρίαση ΧΙΙ: 19 Απριλίου 1950

Proceedings uoadl:54723 194 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΧΙΙ: 19 Απριλίου 1950
Time Coverage:
19500419
Other subject categories:
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Φοιτητικά
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Οικονομικά
Ονόματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Keywords:
Ευάγγελος Ν. Γκούμας
Μετεγγραφές
Ιωάννης Π. Παπαζαχαρίου
Ηλίας Νοταράς
Χαρ. Δ. Τηλιγάδης
Απορριφθέντες φοιτητές, επανεξέταση
Αθανάσιος Χ. Κιούσης
Δημήτριος Σ. Βλάχος
Νικόλαος Βεϊκόπουλος
Νότια Αφρική, Πανεπιστήμιο, ισοτιμία πτυχίων
Πολιτική Οικονομία, έδρα, υποψήφιοι
Ιω. Πεσμαζόγλου, υποψήφιος επί υφηγεσία
Νομικό Σπουδαστήριο, προμήθεια βιβλίων, έγκριση δαπανών
Βραβεία σε φοιτητές
Τούρκος καθηγητής κ. Φιντίκογλου
Διεθνές Συνέδριο Ιδιωτικού Δικαίου
Εισφορά για Θεολογική Σχολή και Φιλοσοφική Σχολή
Εκτό Διεθνές Συνέδριο αμπέλου και οίνου, Διεθνές Γραφείο Οίνου, πρόσκληση
Αναπληρωματικές πιστώσεις, έγκριση
Γ. Μπαλής, αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Έμμισθοι υφηγητές, σχέδιο νόμου
Έμμισθοι πάρεδροι, εξεταστική επιτροπή, μέλη
The digital material of the item is not available.