Συνεδρίαση ΧΙΙΙ: 10 Μαΐου 1950

Proceedings uoadl:54724 193 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΧΙΙΙ: 10 Μαΐου 1950
Time Coverage:
19500510
Other subject categories:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Αιτήσεις – Αναφορές
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Φοιτητικά
Οικονομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Keywords:
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις
Απορριφθέντες φοιτητές, επανεξέταση
Γ. Πετρόπουλος, άδεια
Κενή έδρα, πλήρωση
Κεντρική θέρμανση Μ.Θ.Ε., επισκευή
Παραγγελία βιβλίων για τα Σπουδαστήρια
Δαπάνες, έγκριση
Σπουδαστήριο Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Ισμήνη Λάμπρου, βοηθός, πρόταση διορισμού
Ηλ. Κρίσπης, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητής ο Γ. Μαριδάκης
Ιω. Πεσμαζόγλου, υποψήφιος επί υφηγεσία, εισηγητής ο Ξ. Ζολώτας
Εισακτέοι φοιτητές 1950-1951, αριθμός
Δέκατο Τέταρτο Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας, αντιπρόσωπος, διορισμός
Εγγραφές, παράταση
Προϋπολογισμός 1949-1950, τροποποίηση
Τούρκος καθηγητής κ. Φιντίκογλου
Νομική Σχολή Παρισίων, Κοσμήτορας, ευχαριστήρια επιστολή
The digital material of the item is not available.