Συνεδρίαση ΧIV: 17 Μαΐου 1950

Proceedings uoadl:54725 194 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΧIV: 17 Μαΐου 1950
Time Coverage:
19500517
Other subject categories:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Οικονομικά
Keywords:
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις
Ιω. Πεσμαζόγλου, υποψήφιος επί υφηγεσία, προφορική δοκιμασία
Π. Δημητρακόπουλος, διατριβή επί διδακτορία
Προϋπολογισμός 1950-1951, υποβολή
The digital material of the item is not available.