Συνεδρίαση ΧVΙΙ: 14 Ιουνίου 1950

Proceedings uoadl:54728 186 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΧVΙΙ: 14 Ιουνίου 1950
Time Coverage:
19500614
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Οικονομικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Πρόγραμμα Σπουδών
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Προϋπολογισμός, έγκριση
Βάϊος Ιω. Βλάχος
Εγγραφές
Ρολλά παραθύρων, μελέτη για την κατασκευή
Έπιπλα γραφείου, έγκριση δαπάνης
Έδρες, βοηθοί, ίδρυση θέσεων
Σπουδαστήριο Πολιτικών και Ποινικών Επιστημών, ίδρυση
Νομοθετικό Διάταγμα 132/46, προθεσμία, παράταση
Δικαστήριο Κακοδικίας, μέλη
Πολυξένη Δ. Θεοφανοπούλου, διαθήκη
Προμήθειες
Κληροδότημα Παπαδάκη, εξεταστέα μαθήματα
Κ. Μουτούσης, Αντιπρύτανης, διορισμός
Ηλ. Κρίσπης, διδάκτορας, καθομολόγηση
The digital material of the item is not available.