Συνεδρίαση IΙΙ: 4 Οκτωβρίου 1950

Proceedings uoadl:54732 194 Read counter

Title:
Συνεδρίαση IΙΙ: 4 Οκτωβρίου 1950
Time Coverage:
19501004
Other subject categories:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Οικονομικά
Φοιτητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διοικητικά
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Keywords:
Άρθρο 48, επιτροπή
Κενή έδρα, πλήρωση
Θεολογική Σχολή, πίστωση 1.925.000 δραχμές
Δύο τόννοι ανθρακίτης, προμήθεια
Αίθουσες διδασκαλίας, μικρόφωνα, εγκατάσταση
Οδός Σίνα, σανίδωμα, άρση
Δαπάνες, έγκριση
Σπουδαστήριο Οικονομικών Επιστημών, Κωνσταντίνος Καλόγρης, βοηθός, διορισμός
Υπουργείο Οικονομικών, πτυχιούχοι Νομικής, αποκλεισμός
Πάντειος Σχολή, έγγραφο
Τιμής ένεκεν κηρυσσόμενοι τακτικοί και έκτακτοι καθηγητές
Σπουδαστήρια, ίδρυση
Δικαιολογητικά διαχείρισης 1949-1950
Εισακτέοι φοιτητές 1950-1951, αριθμός
Έμμισθοι υφηγητές, νομοσχέδιο
Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, περιορισμός
Διδακτορικές διατριβές, υποχρεωτική δημοσίευση
Γερμανική Ακαδημία, Συνέδριο
Ιω. Πεσμαζόγλου, υφηγητής, διορισμός
Μ. Δένδιας, Συγκλητικός, διορισμός
Ξ. Ζολώτας, Συγκλητικός, διορισμός
Γ. Πετρόπουλος, Κοσμήτορας 1950-1951, ��ιορισμός
Αναστάσιος Χριστοφιλόπουλος, έκτακτος καθηγητής, διορισμός
Ιωάννης Ζάρρας, υφηγητής, διορισμός
Επισκευή καλοριφέρ Μ.Θ.Ε.
Πρακτικά, επικύρωση
Σπουδαστήρια, δανεισμός βιβλίων
The digital material of the item is not available.