Συνεδρίαση IV: 1 Νοεμβρίου 1950

Proceedings uoadl:54733 191 Read counter

Title:
Συνεδρίαση IV: 1 Νοεμβρίου 1950
Time Coverage:
19501101
Other subject categories:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Αιτήσεις – Αναφορές
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Οικονομικά
Φοιτητικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Keywords:
Λοράνδος Α. Δόρφανης
Γεώργιος Κ. Μαυρίδης
Νικόλ. Αλ. Δρουλίσκος
Κούλα Χρ. Ήτα
Πτυχιούχοι άλλων Σχολών, εγγραφή
Γεώργιος Δ. Κωνστανταρογιάννης
Σταύρος Δ. Κούσουρας
Δημήτριος Κων. Κανελλόπουλος
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις
Δημήτριος Ηλ. Ρογάρης, Εμπορικό Δίκαιο, βαθμός
Έξοδα διαχείρισης και τήρησης λογαριασμού, αύξηση ποσού
Νομικό Σπουδαστήριο, έγκριση δαπάνης
Αλ. Κόκκαλης, επίκ. καθηγητής
Δ. Βεζανής, έκτακτος καθηγητής, αναφορά
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Σχολή Λιμενικών Δοκίμων, απόφοιτοι, εγγραφή
Υπουργείο Δικαιοσύνης, απόλυση καταδίκων υπό όρον, επιτροπή, μέλος
Απόσπασμα από πρακτικά, χορήγηση σε Φιλοσοφική Σχολή
Γ. Μπαλής, αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Εθνική Τράπεζα, λογαριασμός Νομικής Σχολής, έγγραφο
Νομοθετικό Διάταγμα 215/41, εξετασθέντες φοιτητές
Υπουργείο Παιδείας, Νόμος 1452/50, απόφαση, ανακοίνωση
The digital material of the item is not available.