Συνεδρίαση V: 29 Νοεμβρίου 1950

Proceedings uoadl:54734 184 Read counter

Title:
Συνεδρίαση V: 29 Νοεμβρίου 1950
Time Coverage:
19501129
Other subject categories:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Οικονομικά
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διοικητικά
Keywords:
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις
Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος, εισακτέοι φοιτητές, ορισμός ποσοστού καθ' υπέρβαση
Sir Theodore Gregory, επίτιμος διδάκτορας, απονομή τίτλου
Υπουργείο Παιδείας, έγγραφο
Πειθαρχικό Συμβούλιο Ανωτέρων Υπαλλήλων, μέλος, διορισμός
Έργα Ανδρ. Ανδρεάδη, διάθεση
Εισιτήριες εξετάσεις, επιλαχόντες, υπόμνημα
Δαπάνες, έγκριση
Οικονομικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου, μέλος, διορισμός
Υπουργείο Εσωτερικών, Συμβούλιο σύνταξης πινάκων διοριστέων Νομαρχών, μέλος, διορισμός
Πρυτανεία, έγγραφα, ανακοίνωση
Πρακτικά, επικύρωση
The digital material of the item is not available.