Συνεδρίαση VΙ: 20 Δεκεμβρίου 1950

Proceedings uoadl:54735 180 Read counter

Title:
Συνεδρίαση VΙ: 20 Δεκεμβρίου 1950
Time Coverage:
19501220
Other subject categories:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Keywords:
Υπουργείο Εργασίας
Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Υπουργείο Εφοδιασμού και Διανομών
Εμμανουήλ Ι. Βουζίκας, υποψήφιος επί υφηγεσία, υποβολή, εισηγητής ο Αλ. Λιτζερόπουλος
The digital material of the item is not available.