Συνεδρίαση ΧΙ: 28 Μαρτίου 1951

Proceedings uoadl:54740 177 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΧΙ: 28 Μαρτίου 1951
Time Coverage:
19510328
Other subject categories:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Μ.Θ.Ε, ελαιοχρωματισμός, έγκριση προσφοράς
Σπουδαστήριο Οικονομικών Επιστημών, προσφορές για βιβλιοθήκη, έγκριση
Ζώης Χρ. Αραβανής
Φοιτητές αστυφύλακες
Αποστρατευθέντες φοιτητές
Υφηγητής Ιωάννης Ζάρρας, άδεια
Πλάτων Β. Σταματιάδης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Συνταγματικό Δίκαιο, εκλογή καθηγητή
The digital material of the item is not available.