Συνεδρίαση ΧΙΙ: 20 Απριλίου 1951

Proceedings uoadl:54741 202 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΧΙΙ: 20 Απριλίου 1951
Time Coverage:
19510420
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Οικονομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Keywords:
Δημ. Βεζανής
Υπουργείο Βιομηχανίας, Υπηρεσιακό Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη, διορισμός
Δαπάνες, έγκριση
Ηλίας Κρίσπης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή
The digital material of the item is not available.