Συνεδρίαση: 6 Οκτωβρίου 1922

Proceedings uoadl:55045 781 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 6 Οκτωβρίου 1922
Time Coverage:
19221006
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Κανονισμοί
Πρόγραμμα Σπουδών
Keywords:
Καθηγητές, επαναδιορισμός
Μαθηματικό Φροντιστήριο, διευθυντής
Νέος Οργανισμός Πανεπιστημίου, υποχρεωτικά μαθήματα
Έδρες, μαθήματα

1


2


3


4


5