Συνεδρίαση: 6 Οκτωβρίου 1922

Πρακτικά uoadl:55045 813 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 6 Οκτωβρίου 1922
Χρονική κάλυψη:
19221006
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Κανονισμοί
Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξεις-κλειδιά:
Καθηγητές, επαναδιορισμός
Μαθηματικό Φροντιστήριο, διευθυντής
Νέος Οργανισμός Πανεπιστημίου, υποχρεωτικά μαθήματα
Έδρες, μαθήματα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5