Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1922-1925, τόμος 5

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:55044 3144 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1922-1925, τόμος 5
Χρονική κάλυψη:
1922-1923, 1923-1924, 1924-1925 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 6 Οκτωβρίου 1922

Πρακτικά uoadl:55045
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 8 Οκτωβρίου 1922

Πρακτικά uoadl:55046
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 11 Οκτωβρίου 1922

Πρακτικά uoadl:55047
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 22 Οκτωβρίου 1922

Πρακτικά uoadl:55048
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 30 Οκτωβρίου 1922

Πρακτικά uoadl:55049
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 9 Νοεμβρίου 1922

Πρακτικά uoadl:55050
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 26 Νοεμβρίου 1922

Πρακτικά uoadl:55051
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 10 Δεκεμβρίου 1922

Πρακτικά uoadl:55052
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 14 Δεκεμβρίου 1922

Πρακτικά uoadl:55053
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 21 Ιανουαρίου 1923

Πρακτικά uoadl:55054
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1923

Πρακτικά uoadl:55055
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 24 Μαρτίου 1923

Πρακτικά uoadl:55056
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση: 31 Μαρτίου 1923

Πρακτικά uoadl:55057
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση: 26 Απριλίου 1923

Πρακτικά uoadl:55058
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση: 14 Ιουνίου 1923

Πρακτικά uoadl:55059
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση: 21 Ιουνίου 1923

Πρακτικά uoadl:55060
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση 1η: 6 Οκτωβρίου 1923

Πρακτικά uoadl:55062
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση 2α: 13 Οκτωβρίου 1923

Πρακτικά uoadl:55064
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση 3η: 20 Οκτωβρίου 1923

Πρακτικά uoadl:55065
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση 4η: 27 Οκτωβρίου 1923

Πρακτικά uoadl:55066
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο