Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1922-1925, τόμος 5

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:55044 3063 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1922-1925, τόμος 5
Χρονική κάλυψη:
1922-1923, 1923-1924, 1924-1925 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Συνεδρίαση 5η: 3 Νοεμβρίου 1923

Πρακτικά uoadl:55067
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

22. Συνεδρίαση 6η: 10 Νοεμβρίου 1923

Πρακτικά uoadl:55068
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

23. Συνεδρίαση 7η: 17 Νοεμβρίου 1923

Πρακτικά uoadl:55069
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

24. Συνεδρίαση 8η: 24 Νοεμβρίου 1923

Πρακτικά uoadl:55070
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25. Συνεδρίαση 9η: 1 Δεκεμβρίου 1923

Πρακτικά uoadl:55071
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

26. Συνεδρίαση 10η: 8 Δεκεμβρίου 1923

Πρακτικά uoadl:55072
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

27. Συνεδρίαση 11η: 22 Δεκεμβρίου 1923

Πρακτικά uoadl:55073
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

28. Συνεδρίαση 12η: 5 Ιανουαρίου 1924

Πρακτικά uoadl:55074
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

29. Συνεδρίαση 13η: 26 Ιανουαρίου 1924

Πρακτικά uoadl:55076
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

30. Συνεδρίαση 14η: 2 Φεβρουαρίου 1924

Πρακτικά uoadl:55077
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

31. Συνεδρίαση 15η: 9 Φεβρουαρίου 1924

Πρακτικά uoadl:55479
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

32. Συνεδρίαση 16η: 16 Φεβρουαρίου 1924

Πρακτικά uoadl:55481
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

33. Συνεδρίαση 17η: 23 Φεβρουαρίου 1924

Πρακτικά uoadl:55483
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

34. Συνεδρίαση 18η: 1 Μαρτίου 1924

Πρακτικά uoadl:55484
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

35. Συνεδρίαση 19η: 22 Μαρτίου 1924

Πρακτικά uoadl:55485
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

36. Συνεδρίαση 20η: 29 Μαρτίου 1924

Πρακτικά uoadl:55486
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

37. Συνεδρίαση 21η: 10 Απριλίου 1924

Πρακτικά uoadl:55487
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

38. Συνεδρίαση 22α: 17 Μαΐου 1924

Πρακτικά uoadl:55488
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

39. Συνεδρίαση 23η: 24 Μαΐου 1924

Πρακτικά uoadl:55489
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

40. Συνεδρίαση 24η: 31 Μαΐου 1924

Πρακτικά uoadl:55490
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο