Συνεδρίαση 20η: 29 Μαρτίου 1924

Πρακτικά uoadl:55486 217 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 20η: 29 Μαρτίου 1924
Χρονική κάλυψη:
19240329
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Πρόγραμμα Σπουδών
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Ιαπωνική Βιβλιοθήκη
Μιχαήλ Στεφανίδης, διορισμός
Παγκύπριο Γυμνάσιο
Δερβενακιώτης, Φυσικό Τμήμα, Χημικό Τμήμα
Παπαστράτος, αριστείο
Εργαστήριο Φυσικής, επιμελητής, επιμίσθια
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, αυτοτελής έδρα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2