Συνεδρίαση 6η: 10 Νοεμβρίου 1923

Πρακτικά uoadl:55068 211 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 6η: 10 Νοεμβρίου 1923
Χρονική κάλυψη:
19231110
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Οικονομόπουλος, διατριβή
Σοφία Μύλλερ, διατριβή
Χ. Φωτεινόπουλος
Κενές έδρες, πλήρωση
Ν. Σπεράντζας, επιμελητής
Μετεγγραφές
Τμηματικές εξετάσεις
Επετηρίδα
Αναδρομικές εγγραφές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2