Συνεδρίαση 12η: 5 Ιανουαρίου 1924

Πρακτικά uoadl:55074 254 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 12η: 5 Ιανουαρίου 1924
Χρονική κάλυψη:
19240105
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Φοιτητικά
Ονόματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Επιστημονική Επετηρίδα, διευθυντής
Κ. Παπαθανασόπουλος, διατριβή
Δημήτριος Δημάδης, Βοτανικό Μουσείο, επιμελητής
Νικόλαος Οικονομόπουλος, Εργαστήριο Χημείας, επιμελητής
Σταύρος Πλακίδης, Εργαστήριο Αστρονομίας, επιμελητής
Γεώργιος Γρίβας, διατριβή
Αλλοδαποί πτυχιούχοι, δοκιμασία
Μαθηματικό Φροντιστήριο, βιβλιοθήκη, επίπλωση
Νομοθετικό Διάταγμα, διαμαρτυρία, καθηγητές, διορισμός
Κτήρια
Εργαστήρια, Γεώργιος Αθανασιάδης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6