Συνεδρίαση 12η: 5 Ιανουαρίου 1924

Proceedings uoadl:55074 226 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 12η: 5 Ιανουαρίου 1924
Time Coverage:
19240105
Other subject categories:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Φοιτητικά
Ονόματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Επιστημονική Επετηρίδα, διευθυντής
Κ. Παπαθανασόπουλος, διατριβή
Δημήτριος Δημάδης, Βοτανικό Μουσείο, επιμελητής
Νικόλαος Οικονομόπουλος, Εργαστήριο Χημείας, επιμελητής
Σταύρος Πλακίδης, Εργαστήριο Αστρονομίας, επιμελητής
Γεώργιος Γρίβας, διατριβή
Αλλοδαποί πτυχιούχοι, δοκιμασία
Μαθηματικό Φροντιστήριο, βιβλιοθήκη, επίπλωση
Νομοθετικό Διάταγμα, διαμαρτυρία, καθηγητές, διορισμός
Κτήρια
Εργαστήρια, Γεώργιος Αθανασιάδης

1


2


3


4


5


6