Συνεδρίαση 23η: 24 Μαΐου 1924

Πρακτικά uoadl:55489 312 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 23η: 24 Μαΐου 1924
Χρονική κάλυψη:
19240524
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Ονόματα
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξεις-κλειδιά:
Καθηγητές, μισθοδοσία
Ιωσήφ Παρτς
Σοφία Μύλλερ, βιβλιοφύλακας
Γενικά Μαθηματικά
Πτυχιακές εξετάσεις
Γενικά μαθήματα, διδασκαλία
Σπυρίδων Γαλανός
Χημεία Εδωδίμων, έδρα
Κοσμήτορας
Χημικό Τμήμα, εισιτήριες εξετάσεις
Αλλοδαποί φοιτητές, εγγραφές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3