Συνεδρίαση 18η: 1 Μαρτίου 1924

Πρακτικά uoadl:55484 264 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 18η: 1 Μαρτίου 1924
Χρονική κάλυψη:
19240301
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορία των Φυσικών Επιστημών, έδρα, καθορισμός
Μιχαήλ Στεφανίδης, εκλογή
Εργαστήριο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, Κωνσταντίνος Ρενιέρης, επιμελητής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5