Συνεδρίαση 18η: 1 Μαρτίου 1924

Proceedings uoadl:55484 239 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 18η: 1 Μαρτίου 1924
Time Coverage:
19240301
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Keywords:
Ιστορία των Φυσικών Επιστημών, έδρα, καθορισμός
Μιχαήλ Στεφανίδης, εκλογή
Εργαστήριο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, Κωνσταντίνος Ρενιέρης, επιμελητής

1


2


3


4


5