Συνεδρίαση 11η: 22 Δεκεμβρίου 1923

Πρακτικά uoadl:55073 233 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 11η: 22 Δεκεμβρίου 1923
Χρονική κάλυψη:
19231222
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πρόγραμμα Σπουδών
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Φοιτητικά
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Εξετάσεις, τμηματικές, πτυχιακές
Κ. Δόσιος, διδακτορική διατριβή
Μαρία Μαυροπούλου, Φαρμακευτικό Σχολείο
Ιωάννης Πατσουρίδης
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, επιμελητής, διορισμός
Βαλακάκης, διαθήκη
Ιστορία των Φυσικών Επιστημών, υποψήφιοι, κρίση
Γεώργιος Γρίβας
Αναδρομικές εγγραφές
Κτήρια
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5