Συνεδρίαση 19η: 22 Μαρτίου 1924

Πρακτικά uoadl:55485 236 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 19η: 22 Μαρτίου 1924
Χρονική κάλυψη:
19240322
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Μηχανολογία και Σχέδια, έδρα, πλήρωση
Σπουδαστήριο, κλητήρας
Παγκύπριο Γυμνάσιο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2