Συνεδρίαση 24η: 31 Μαΐου 1924

Πρακτικά uoadl:55490 225 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 24η: 31 Μαΐου 1924
Χρονική κάλυψη:
19240531
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πρόγραμμα Σπουδών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λέξεις-κλειδιά:
Γενικά Μαθηματικά
Φαρμακευτική Χημεία, επιμελητής
Χημικό Τμήμα, εισιτήριες εξετάσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2