Συνεδρίαση 5η: 3 Νοεμβρίου 1923

Πρακτικά uoadl:55067 191 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 5η: 3 Νοεμβρίου 1923
Χρονική κάλυψη:
19231103
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Λέξεις-κλειδιά:
Πανεπιστήμιο Χαρκόβου, Φαρμακευτική Σχολή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.