Συνεδρίαση 8η: 24 Νοεμβρίου 1923

Πρακτικά uoadl:55070 221 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 8η: 24 Νοεμβρίου 1923
Χρονική κάλυψη:
19231124
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Έκτακτοι καθηγητές, εξέταση
Επιστημονική Επετηρίδα
Πτυχιακές εξετάσεις, αποτελέσματα
Γεωγραφία, έδρα
Σοφία Μύλλερ, διδακτορική διατριβή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4