Συνεδρίαση 14η: 2 Φεβρουαρίου 1924

Πρακτικά uoadl:55077 285 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 14η: 2 Φεβρουαρίου 1924
Χρονική κάλυψη:
19240202
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, αποχώρηση
Κ. Παπαθανασόπουλος, διδακτορική διατριβή, εξέταση
Πτυχιακές εξετάσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1