Συνεδρίαση 9η: 1 Δεκεμβρίου 1923

Πρακτικά uoadl:55071 215 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 9η: 1 Δεκεμβρίου 1923
Χρονική κάλυψη:
19231201
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Κ. Δόσιος, διδακτορική διατριβή
Φυσική Χημεία, καθηγητής, εκλογή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8