Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1923

Πρακτικά uoadl:55055 644 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1923
Χρονική κάλυψη:
19230128
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κανονισμοί
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Λέξεις-κλειδιά:
Οργανισμός Πανεπιστημίου, αναθεωρήσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1