Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1923

Proceedings uoadl:55055 597 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1923
Time Coverage:
19230128
Other subject categories:
Κανονισμοί
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Keywords:
Οργανισμός Πανεπιστημίου, αναθεωρήσεις

1