Συνεδρίαση: 30 Οκτωβρίου 1922

Πρακτικά uoadl:55049 710 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 30 Οκτωβρίου 1922
Χρονική κάλυψη:
19221030
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Αριστοτέλης Οικονόμου, Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθός
Αλλοδαπά εκπαιδευτήρια
Εγγραφές, μετεγγραφές
Σχολή Ευελπίδων
Μόνιμη διεύθυνση:

1