Συνεδρίαση: 30 Οκτωβρίου 1922

Proceedings uoadl:55049 704 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 30 Οκτωβρίου 1922
Time Coverage:
19221030
Other subject categories:
Ονόματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Keywords:
Αριστοτέλης Οικονόμου, Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθός
Αλλοδαπά εκπαιδευτήρια
Εγγραφές, μετεγγραφές
Σχολή Ευελπίδων

1