Συνεδρίαση: 21 Ιουνίου 1923

Proceedings uoadl:55060 731 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 21 Ιουνίου 1923
Time Coverage:
19230621
Other subject categories:
Πρόγραμμα Σπουδών
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Γενικά μαθήματα
Έδρες, πλήρωση, προκήρυξη
Ζωολογία, Γεωγραφία, Φυσική Χημεία, έδρα, πλήρωση, προκήρυξη
Θωμάς Βαλάσης
Κωνσταντίνος Δαμβέργης
Βοτανικός Κήπος

1


2


3