Συνεδρίαση: 21 Ιουνίου 1923

Πρακτικά uoadl:55060 736 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 21 Ιουνίου 1923
Χρονική κάλυψη:
19230621
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πρόγραμμα Σπουδών
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Γενικά μαθήματα
Έδρες, πλήρωση, προκήρυξη
Ζωολογία, Γεωγραφία, Φυσική Χημεία, έδρα, πλήρωση, προκήρυξη
Θωμάς Βαλάσης
Κωνσταντίνος Δαμβέργης
Βοτανικός Κήπος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3