15 Δεκεμβρίου 1900

Proceedings uoadl:55098 200 Read counter

Title:
15 Δεκεμβρίου 1900
Time Coverage:
19001215
Other subject categories:
Τελετές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Σπυρίδων Τ. Μαγγίνας, εικοσαπενταετία
Πανεπιστήμιο Βερολίνου, διδάκτωρ
Γαβαλάς, διατριβή επί υφηγεσία

1


2