15 Δεκεμβρίου 1900

Πρακτικά uoadl:55098 189 Αναγνώσεις

Τίτλος:
15 Δεκεμβρίου 1900
Χρονική κάλυψη:
19001215
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τελετές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Σπυρίδων Τ. Μαγγίνας, εικοσαπενταετία
Πανεπιστήμιο Βερολίνου, διδάκτωρ
Γαβαλάς, διατριβή επί υφηγεσία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2