Συνεδρίαση: 14 Ιουνίου 1924

Proceedings uoadl:55492 212 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 14 Ιουνίου 1924
Time Coverage:
19240614
Other subject categories:
Ονόματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Keywords:
Μαράκης, επιμελητής
Σοφία Μύλλερ, επιμίσθια

1