Συνεδρίαση: 14 Ιουνίου 1924

Πρακτικά uoadl:55492 219 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 14 Ιουνίου 1924
Χρονική κάλυψη:
19240614
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Μαράκης, επιμελητής
Σοφία Μύλλερ, επιμίσθια
Μόνιμη διεύθυνση:

1