Συνεδρίαση 3η: 18 Οκτωβρίου 1924

Proceedings uoadl:55496 225 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 3η: 18 Οκτωβρίου 1924
Time Coverage:
19241018
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Οικονομικά
Πρόγραμμα Σπουδών
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Keywords:
Χημεία Τροφίμων, έδρα, καθηγητής, εκλογή
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, επίτιμος καθηγητής
Ανόργανη Χημεία, απόδειξη
Χημικοί, Φυσικό Τμήμα, δίπλωμα
Αλλοδαπά Πανεπιστήμια, εγγραφές

1


2


3


4