Συνεδρίαση 3η: 18 Οκτωβρίου 1924

Πρακτικά uoadl:55496 224 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 3η: 18 Οκτωβρίου 1924
Χρονική κάλυψη:
19241018
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Οικονομικά
Πρόγραμμα Σπουδών
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Χημεία Τροφίμων, έδρα, καθηγητής, εκλογή
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, επίτιμος καθηγητής
Ανόργανη Χημεία, απόδειξη
Χημικοί, Φυσικό Τμήμα, δίπλωμα
Αλλοδαπά Πανεπιστήμια, εγγραφές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4