Συνεδρίαση 10η: 20 Δεκεμβρίου 1924

Proceedings uoadl:55511 239 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 10η: 20 Δεκεμβρίου 1924
Time Coverage:
19241220
Other subject categories:
Ονόματα
Φοιτητικά
Υποτροφίες, Αριστεία
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Γ. Παπαϊωάννου, διδακτορική διατριβή
Άγγελος Μαρανής, διατριβή
Ιστορία των Φυσικών Επιστημών, επιμίσθια
Κωνσταντίνος Λευίτης
Θεόδωρος Λεβεντίδης
Σωτήριος Κωνσταντής
Βασιλική Σπανδανοπούλου
Ιωάννης Περρόνε
Σταματίνα Πολυχρόνου

1


2