Συνεδρίαση 10η: 20 Δεκεμβρίου 1924

Πρακτικά uoadl:55511 257 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 10η: 20 Δεκεμβρίου 1924
Χρονική κάλυψη:
19241220
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Φοιτητικά
Υποτροφίες, Αριστεία
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Γ. Παπαϊωάννου, διδακτορική διατριβή
Άγγελος Μαρανής, διατριβή
Ιστορία των Φυσικών Επιστημών, επιμίσθια
Κωνσταντίνος Λευίτης
Θεόδωρος Λεβεντίδης
Σωτήριος Κωνσταντής
Βασιλική Σπανδανοπούλου
Ιωάννης Περρόνε
Σταματίνα Πολυχρόνου
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2