Συνεδρίαση 11η: 17 Ιανουαρίου 1925

Proceedings uoadl:55516 208 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 11η: 17 Ιανουαρίου 1925
Time Coverage:
19250117
Other subject categories:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Οικονομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Υποτροφίες, Αριστεία
Φοιτητικά
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Μαθηματικά, έδρα
Αλεξάνδρα Αγγλούπα
Τριαντάφυλλος Κρασσάς
Τριαντάφυλλος Σοφιανός
Κωνσταντίνος Δίγκας
Διδακτορικές διατριβές

1


2