Συνεδρίαση 11η: 17 Ιανουαρίου 1925

Πρακτικά uoadl:55516 200 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 11η: 17 Ιανουαρίου 1925
Χρονική κάλυψη:
19250117
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Οικονομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Υποτροφίες, Αριστεία
Φοιτητικά
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Μαθηματικά, έδρα
Αλεξάνδρα Αγγλούπα
Τριαντάφυλλος Κρασσάς
Τριαντάφυλλος Σοφιανός
Κωνσταντίνος Δίγκας
Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2