Συνεδρίαση 12η: 7 Φεβρουαρίου 1925

Proceedings uoadl:55520 193 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 12η: 7 Φεβρουαρίου 1925
Time Coverage:
19250207
Other subject categories:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Πρόγραμμα Σπουδών
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Επιμελητές
Άγγελος Μαρανής
Δημήτριος Δάλμας
Μιλτιάδης Ιωαννίδης
Ουρανία Κουμπαράκου, Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθός
Αναστασία Αναργύρου, διδακτορική διατριβή
Ιωάννης Ζαγανιάρης
Μαθηματική Ανάλυση, έδρα
Παιδαγωγική, διδασκαλία
Κωνσταντίνος Δίγκας
Αλεξάνδρα Αγγλούπα
Κωνσταντίνος Βιτάλης
Μιχαήλ Φραντζελίδης
Κωνσταντίνος Αθανασιάδης
Ελίζα Παυλίδου
Διονύσιος Τσαουλίδης

1


2


3


4


5


6