Συνεδρίαση 12η: 7 Φεβρουαρίου 1925

Πρακτικά uoadl:55520 194 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 12η: 7 Φεβρουαρίου 1925
Χρονική κάλυψη:
19250207
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Πρόγραμμα Σπουδών
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Επιμελητές
Άγγελος Μαρανής
Δημήτριος Δάλμας
Μιλτιάδης Ιωαννίδης
Ουρανία Κουμπαράκου, Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθός
Αναστασία Αναργύρου, διδακτορική διατριβή
Ιωάννης Ζαγανιάρης
Μαθηματική Ανάλυση, έδρα
Παιδαγωγική, διδασκαλία
Κωνσταντίνος Δίγκας
Αλεξάνδρα Αγγλούπα
Κωνσταντίνος Βιτάλης
Μιχαήλ Φραντζελίδης
Κωνσταντίνος Αθανασιάδης
Ελίζα Παυλίδου
Διονύσιος Τσαουλίδης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6