Συνεδρίαση 13η: 14 Φεβρουαρίου 1925

Proceedings uoadl:55527 207 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 13η: 14 Φεβρουαρίου 1925
Time Coverage:
19250214
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Keywords:
Μαθηματική Ανάλυση, έδρα
Αλλοδαπά εκπαιδευτήρια
Εγγραφές
Ευτυχία Κωσταντή
Στέφανος Ζαμπάφτης
Ιωάννης Ζαγανιάρης, διδακτορική διατριβή
Αναστασία Αναργύρου, προφορική δοκιμασία
Παιδαγωγική
Χημικοί, Μέση Εκπαίδευση

1


2


3