Συνεδρίαση 13η: 14 Φεβρουαρίου 1925

Πρακτικά uoadl:55527 179 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 13η: 14 Φεβρουαρίου 1925
Χρονική κάλυψη:
19250214
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Μαθηματική Ανάλυση, έδρα
Αλλοδαπά εκπαιδευτήρια
Εγγραφές
Ευτυχία Κωσταντή
Στέφανος Ζαμπάφτης
Ιωάννης Ζαγανιάρης, διδακτορική διατριβή
Αναστασία Αναργύρου, προφορική δοκιμασία
Παιδαγωγική
Χημικοί, Μέση Εκπαίδευση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3